DỊCH VỤ

Chúng tôi giúp bạn thành công nhanh nhất với thời gian ngắn nhất để cung cấp trải nghiệm khác biệt đến khách hàng của bạn

Chúng tôi đưa các giải pháp tư vấn trọn gói, từ đánh giá, thiết kế, xây dựng, quản trị và duy trì một chương trình/chiến lược Quản trị trải nghiệm tối ưu cho các tổ chức.

 • Đánh giá mức độ trưởng thành quản trị trải nghiệm của tổ chức (Khách hàng, nhân viên)
 • Xây dựng chương trình lắng nghe khách hàng (VoC)
 • Xây dựng chương trình lắng nghe nhân viên (VoE)
 • Thiết kế chương trình/hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng
 • Các dịch vụ tư vấn: huấn luyện tư duy thiết kế (design thinking), thiết kế chương trình/hệ thống quản trị trải nghiệm, đào tạo và phát triển văn hóa tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm.

DXCON triển khai và xây dựng hệ thống quản trị trải nghiệm phù hợp với tổ chức của bạn, bất kể quy mô và đặc tính tổ chức của bạn là gì.

 • Triển khai nền tảng Quản trị trải nghiệm
 • Triển khai & quản trị chiến dịch lắng nghe khách hàng/nhân viên/thị trường
 • Tích hợp dữ liệu – theo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh
 • Hỗ trợ và đào tạo vận hành hệ thống quản trị trải nghiệm

Chúng tôi đào tạo và huấn luyện đội ngũ của bạn cách lập kế hoạch quản trị và tận dụng ưu điểm của các chương trình/giải pháp quản trị trải nghiệm. Chúng tôi sẽ là người đồng hành cùng bạn đến đích thành công và cả những chặng đường về sau.

 • Tối ưu hóa các chương trình Quản trị trải nghiệm mới và nâng cao cho khách hàng (CX)
 • Thiết kế và hợp chuẩn hóa các chiến dịch khảo sát
 • Xây dựng các chỉ số về Trải nghiệm khách hàng, các chỉ số KPI, các mục tiêu chương trình quản trị trải nghiệm mới
 • Hoàn thiện và nâng tầm QTTN thông qua các giải pháp Trải nghiệm Nhân viên (EX), Thương hiệu (BX), Sản phẩm (PX)
 • Nghiên cứu định tính, tiến hành hoạt động phỏng vấn chuyên sâu để khám phá INSIGHT, phục vụ xây dưng Chân dung KH, tìm hiểu nhu cầu, động cơ KH , …
 • Đào tạo và đồng hành áp dụng tư duy thiết kế (Design-Thinking) để sáng tạo ý tưởng đột phá cho Sản phẩm mới, Trải nghiệm mới, phát triển văn hóa tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm

Chúng tôi sở hữu một đội ngũ có phạm vi hiểu biết rộng và chuyên nghiệp nhằm đảm bảo mang đến cho bạn những dịch vụ giá trị gia tăng cần thiết nhất cho bạn

 • Khuyến khích khách hàng tham gia khảo sát: Gamification
 • Phân khúc khách hàng dựa trên nền tảng dữ liệu lớn (Big Data)
 • Xây dựng các mô hình dự đoán
 • Xây dựng và cung cấp các panel cho việc khảo sát thị trường & xây dựng thương hiệu dựa trên hệ thống 03 mạng viễn thông (Mobifone, Vinaphone, Viettel)
 • Khảo sát trải nghiệm tổng thể
 • Khảo sát sau giao dịch
 • Khảo sát sau dịch vụ hỗ trợ
 • Thu thập phản hồi trang web/kênh kỹ thuật số (dữ liệu phân lớp)
 • Các khảo sát về tương tác khác
 • Nghiên cứu trải nghiệm người dùng (kiểm tra trải nghiệm người dùng, khả năng sử dụng)
 • Tối ưu hóa trải nghiệm Trang web Di động
 • Phản hồi về trải nghiệm khách hàng từ nhân viên
 • Quản trị uy tín trải nghiệm khách hàng online
 • Nghiên cứu giá trị vòng đời khách hàng
 • Kiểm thử năng lực trải nghiệm khách hàng
 • Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên hàng năm
 • Khảo sát nhanh định kỳ nhân viên
 • Khảo sát trải nghiệm ứng viên
 • Phỏng vấn nhân viên nghỉ việc
 • Khảo sát nhân viên mới
 • Khảo sát phản hồi công tác đào tạo
 • Các khảo sát vòng đời nhân viên khác
 • Quản trị uy tín trải nghiệm nhân viên online
 • Tối ưu hóa lợi ích Nhân Viên
 • Phản hồi của nhân viên về các công cụ và công nghệ của tổ chức
 • Nghiên cứu chuyên biệt về nhân viên
 • Phản hồi về sản phẩm
 • Nghiên cứu đặc tính cần ưu tiên
 • Nghiên cứu về giá
 • Thử nghiệm khái niệm sản phẩm
 • Nghiên cứu trải nghiệm người dùng (kiểm tra trải nghiệm người dùng, khả năng sử dụng)
 • Thu thập trải nghiệm về đợt ra mắt sản phẩm
 • Quản trị uy tín trải nghiệm sản phẩm online
 • Nghiên cứu Xu hướng thị trường
 • Kiểm tra mức độ Nhận thức về Thương hiệu
 • Khảo sát cảm nhận về thương hiệu
 • Theo dõi mức độ trung thành của thương hiệu
 • Nghiên cứu Thái độ và Cách đối đãi với Thương hiệu
 • Kiểm tra mức độ sáng tạo/quảng cáo
 • Phân khúc thị trường (nhân khẩu học, biểu đồ tâm lý học v..v..)
 • Phân tích đối thủ
 • Quản trị uy tín thương hiệu online

X-TRANSFORM

Một tổ chức muốn thiết lập nền tảng Quản trị trải nghiệm thành công và bền vững thì tổ chức đó phải đồng thời phát triển và dung hòa năng lực Quản trị trải nghiệm.

Lộ trình hình thành nền tảng Quản trị trị trải nghiệm cho mỗi tổ chức đều phải trải qua 4 giai đoạn: Biệt lập, mở rộng, lan tỏa, tiếp nối

Giai đoạn 1. Trải nghiệm biệt lập: Đánh giá trưởng thành Quản trị trải nghiệm + Đánh giá trải nghiệm khách hàng (CX) + Nhân viên (EX) bản + Triển khai hệ thống quản trị trải nghiệm

 • Gói dịch vụ DXCON đề xuất:

+ Khảo sát CX (Khảo sát về chỉ số NPS, mức độ hài lòng sau giao dịch v..v..)

+ Khảo sát EX (Khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên, khảo sát nhân viên định kỳ v..v..)

+ Đánh giá mức độ trưởng thành về Quản trị trải nghiệm của tổ chức (Cấp quản lý và đội nhóm phụ trách Quản trị trải nghiệm)

             + Đào tạo về Tư duy thiết kế (Design Thinking)

             + Đào tạo văn hóa CX – Lấy khách hàng làm trung tâm

+ Nghiên cứu chiến lược (Phân tích và nghiên cứu định tính & định lượng về CX hoặc EX)

+ Thiết kế & Triển khai nền tảng quản trị trải nghiệm (Nền tảng công nghệ hỗ trợ quản trị và đo lường)

Giai đoạn 2. Trải nghiệm mở rộng: Triển khai toàn bộ giải pháp trải nghiệm khách hàng (CX) + Triển khai hệ thống Quản trị trải nghiệm + Khảo sát & đánh giá Vòng đời Nhân viên

 • Gói dịch vụ DXCON đề xuất:

+ Giải pháp XM Discovery (Khám phá mọi người nói gì về tổ chức của bạn)

+ Giải pháp quản trị trải nghiệm tuyến đầu cho khách hàng (Giải pháp Kỹ thuật số, Chăm sóc khách hàng, Địa điểm)

+ Thiết kế & Triển khai thêm các module nền tảng Quản trị trải nghiệm (TextiQ và PredictiQ, v..v..)

+ Đánh giá mức độ trưởng thành về quản trị trải nghiệm trên quy mô toàn bộ tổ chức

 • Lựa chọn thêm:

+ Đào tạo Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm + Đào tạo về Tư duy thiết kế (Design Thinking)

Giai đoạn 3. Trải nghiệm lan tỏa: Triển khai toàn bộ giải pháp trải nghiệm nhân viên (EX) + thương hiệu (BX) + Sản phẩm (PX) + Quản trị Trải nghiệm giao thoa (Cross XM)

 • Gói dịch vụ DXCON đề xuất:

+  Triển khai toàn bộ giải pháp quản trị trải nghiệm nhân viên (EX): Mức độ gắn kết, Vòng đời nhân viên, Phân tích nhân sự

+ Quản trị trải nghiệm giao thoa CrossXM (EX+CX, BX+CX…), Tư vấn chiến lược thương hiệu (các giải pháp chiến lược trải nghiệm thương hiệu…)

+ Triển khai module hệ thống DesignXM + Chiến lược về trải nghiệm người dùng (UX)

Giai đoạn 4: Trải nghiệm tiếp nối: Triển khai gắn kết toàn bộ các giải pháp (EX + EX + BX + PX) + Quản trị trải nghiệm giao thoa (CrossXM) + Lan tỏa Quản trị Trải nghiệm sang đối tác & đại

 • Gói dịch vụ DXCON đề xuất:

+ Kết nối giao thoa quản trị trải nghiệm trong toàn bộ tổ chức, lan tỏa sức mạnh Quản trị trải nghiệm cho các đối tác và đại lý của tổ chức.