DXCON
XM Blog2023-04-25T12:11:34+00:00

XM Blog

Tin tức và bài viết mới nhất về chiến lược XM

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

Trải nghiệm khách hàng (CX)

 • Khảo sát trải nghiệm tổng thể
 • Khảo sát sau giao dịch
 • Khảo sát sau dịch vụ hỗ trợ
 • Thu thập phản hồi trang web/kênh kỹ thuật số (dữ liệu phân lớp)
 • Các khảo sát về tương tác khác
 • Nghiên cứu trải nghiệm người dùng (kiểm tra trải nghiệm người dùng, khả năng sử dụng)
 • Tối ưu hóa trải nghiệm Trang web Di động
 • Phản hồi về trải nghiệm khách hàng từ nhân viên
 • Quản trị uy tín trải nghiệm khách hàng online
 • Nghiên cứu giá trị vòng đời khách hàng
 • Kiểm thử năng lực trải nghiệm khách hàng

Trải nghiệm nhân viên (EX)

 • Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên hàng năm
 • Khảo sát nhanh định kỳ nhân viên
 • Khảo sát trải nghiệm ứng viên
 • Phỏng vấn nhân viên nghỉ việc
 • Khảo sát nhân viên mới
 • Khảo sát phản hồi công tác đào tạo
 • Các khảo sát vòng đời nhân viên khác
 • Quản trị uy tín trải nghiệm nhân viên online
 • Tối ưu hóa lợi ích Nhân Viên
 • Phản hồi của nhân viên về các công cụ và công nghệ của tổ chức
 • Nghiên cứu chuyên biệt về nhân viên

Trải nghiệm sản phẩm (PX)

 • Phản hồi về sản phẩm
 • Nghiên cứu đặc tính cần ưu tiên
 • Nghiên cứu về giá
 • Thử nghiệm khái niệm sản phẩm
 • Nghiên cứu trải nghiệm người dùng (kiểm tra trải nghiệm người dùng, khả năng sử dụng)
 • Thu thập trải nghiệm về đợt ra mắt sản phẩm
 • Quản trị uy tín trải nghiệm sản phẩm online
 • Nghiên cứu Xu hướng thị trường

Trải nghiệm thương hiệu (BX)

 • Kiểm tra mức độ Nhận thức về Thương hiệu
 • Khảo sát cảm nhận về thương hiệu
 • Theo dõi mức độ trung thành của thương hiệu
 • Nghiên cứu Thái độ và Cách đối đãi với Thương hiệu
 • Kiểm tra mức độ sáng tạo/quảng cáo
 • Phân khúc thị trường (nhân khẩu học, biểu đồ tâm lý học v..v..)
 • Phân tích đối thủ
 • Quản trị uy tín thương hiệu online

Liên hệ với chúng tôi