Giải pháp cho mọi doanh nghiệp

Dịch vụ vấn

Chúng tôi đưa các giải pháp tư vấn trọn gói, từ đánh giá, thiết kế, xây dựng, quản trị và duy trì một chương trình/chiến lược Quản trị trải nghiệm tối ưu cho các tổ chức.

 • Đánh giá mức độ trưởng thành quản trị trải nghiệm của tổ chức
 • Xây dựng chương trình lắng nghe khách hàng (VoC)
 • Lập bản đồ hành trình khách hàng
 • Tư duy thiết kế (Design thinking)
 • Thiết kế chương trình/hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng
 • Phát triển văn hóa tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm
 • Các dịch vụ tư vấn khác: Hội thảo, Huấn luyện & Đào tạo Quản trị trải nghiệm.

Dịch vụ Triển khai

DXCON triển khai và xây dựng hệ thống quản trị trải nghiệm phù hợp với tổ chức của bạn, bất kể quy mô và đặc tính tổ chức của bạn là gì.

 • Triển khai nền tảng Quản trị trải nghiệm
 • Triển khai & quản trị chiến dịch lắng nghe khách hàng/nhân viên/thị trường
 • Tích hợp dữ liệu – theo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh
 • Hỗ trợ và đào tạo vận hành hệ thống quản trị trải nghiệm

Dịch vụ Tiếp nối & Đồng hành

Chúng tôi đào tạo và huấn luyện đội ngũ của bạn cách lập kế hoạch quản trị và tận dụng ưu điểm của các chương trình/giải pháp quản trị trải nghiệm. Chúng tôi sẽ là người đồng hành cùng bạn đến đích thành công và cả những chặng đường về sau.

 • Hoàn thiện và nâng tầm QTTN thông qua các giải pháp Trải nghiệm Nhân viên (EX), Thương hiệu (BX), Sản phẩm (PX)
 • Tối ưu hóa các chương trình Quản trị trải nghiệm mới và nâng cao cho khách hàng (CX)
  • Thiết kế và hợp chuẩn hóa các chiến dịch khảo sát
  • Xây dựng các chỉ số về Trải nghiệm khách hàng, các chỉ số KPI, các mục tiêu chương trình quản trị trải nghiệm mới
  • Phân tích chuyên sâu về trải nghiệm

Dịch vụ kỹ thuật Giá trị gia tăng

Chúng tôi sở hữu một đội ngũ có phạm vi hiểu biết rộng và chuyên nghiệp nhằm đảm bảo mang đến cho bạn những dịch vụ giá trị gia tăng cần thiết nhất cho bạn

 • Khuyến khích khách hàng tham gia khảo sát: Gamification
 • Phân khúc khách hàng dựa trên nền tảng dữ liệu lớn (Big Data)
 • Xây dựng các mô hình dự đoán
 • Xây dựng và cung cấp các panel cho việc khảo sát thị trường & xây dựng thương hiệu dựa trên hệ thống 03 mạng viễn thông (Mobifone, Vinaphone, Viettel)

Các thương hiệu lớn đang sử dụng nền tảng quản trị trải nghiệm.

TOP VIETNAM BRANDS

TOP GLOBAL BRANDS
80% of Fortune 100

TOP GLOBAL FSI
91 out of top 100
6 out of top 10 SEA

 

Liên hệ với chúng tôi