Giải pháp cho mọi doanh nghiệp

QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM TUYẾN ĐẦU CHO KHÁCH HÀNG

Phần mềm mang đến trải nghiệm tốt hơn tại các trung tâm liên hệ khách hàng và trên các điểm chạm thực tế và điểm chạm kỹ thuật số

  • Giải pháp Kỹ thuật số: Kết hợp dữ liệu trải nghiệm và tín hiệu về các hành vi, từ đó vẽ ra hành trình khách hàng từ đầu đến cuối để bạn có thể can thiệp vào đúng thời điểm nhằm loại bỏ lực cản và tối ưu hóa hành trình của họ.
  • Giải pháp Chăm sóc khách hàng: Sử dụng phân tích đa kênh và khả năng tự động hóa của Trí tuệ nhân tạo để thấu hiểu khách hàng, chủ động đưa ra hành động thích hợp vào thời điểm quan trọng nhất và giữ cho mọi khách hàng đều hạnh phúc, đồng thời giảm chi phí phục vụ khách hàng.
  • Giải pháp Địa điểm: Biến tất cả các tương tác thực của khách hàng ở mọi nơi thành cơ hội để tăng doanh thu và nâng cao lòng trung thành của họ bằng các thông tin hiểu biết sâu sắc (insight) theo thời gian thực được tìm ra trong dữ liệu phản hồi của cả nhân viên lẫn khách hàng.
QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VỀ CON NGƯỜI
  • Mức độ gắn kết nhân viên: Trao cho tổ chức sức mạnh để tự tin hành động đúng đắn với sự thấu hiểu toàn diên về nhân viên, một giải pháp vượt xa khái niệm gắn kết truyền thống.
  • Vòng đời nhân viên: Giảm tiêu hao bằng cách mang đến những trải nghiệm phù hợp tại những thời khắc quan trọng nhất xuyên suốt vòng đời nhân viên – từ ứng viên, gia nhập, phát triển cho đến khi nghỉ việc.
  • Phân tích Nhân sự: Phân tích sử dụng sức mạnh Trí tuệ nhân tạo để đưa ra các khuyến nghị và hiểu biết sâu sắc (insight) đến đúng người nhằm giúp tổ chức ra các quyết định lớn liên quan đến đội ngũ nhân sự.
QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHIẾN LƯỢC, NGHIÊN CỨU + TÌM RA INSIGHTS

Phần mềm nghiên cứu định tính và định lượng chuyên sâu nhằm thiết kế ra những sản phẩm được khách hàng yêu mến, tăng thị phần và xây dựng thương hiệu bền vững từ đó thúc đẩy tăng trưởng.

  • Nghiên cứu chiến lược: Tìm ra các xu hướng thị trường, theo dõi quá trình thay đổi hành vi và xác định các nhu cầu chưa được đáp ứng thông qua một nền tảng duy nhất cho mọi nghiên cứu để từ đó định hình chiến lược của tổ chức.
  • Giải pháp chiến lược về trải nghiệm người dùng (UX): Theo dõi tương tác của người dùng với các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Tiến hành các nghiên cứu định tính và định lượng về trải nghiệm người dùng với bất kỳ đối tượng khách hàng nào, trên một nền tảng duy nhất.
  • Giải pháp chiến lược thương hiệu: Giúp cho thương hiệu của bạn bắt nhịp với thị trường theo thời gian thực bằng cách kết hợp việc theo dõi các chỉ số KPI dài hạn theo yêu cầu với các chỉ số dẫn dắt nhằm thúc đẩy hành động và tăng trưởng.

Các thương hiệu lớn đang sử dụng nền tảng quản trị trải nghiệm.

TOP VIETNAM BRANDS

TOP GLOBAL BRANDS
80% of Fortune 100

TOP GLOBAL FSI
91 out of top 100
6 out of top 10 SEA

 

Liên hệ với chúng tôi