X-INNOVATE

Đổi mới, sáng tạo để khám phá các cơ hội & sáng kiến nâng cao trải nghiệm

Vì sao cần triển khai dự án Đổi mới sáng tạo?

Phương pháp luận triển khai?

Bước 1 : Khám Phá

1 tháng

Chúng ta sẽ MỞ RỘNG tâm trí như thế nào để thu thập dữ liệu, giúp thấu hiểu LÝ DO TẠI SAO về:

Hành vi, Kỳ vọng, Cảm xúc của KH

Giá trị, Năng lực nội tại của Hệ thống, Quy trình

 1. Nghiên cứu để thấu hiểu Khách hàng (Chân dung & Hành trình trải nghiệm hiện tại)
 2. Nghiên cứu nội bộ để thấu hiểu Năng lực, Quy trình nội bộ
 3. Benchmark sản phẩm dịch vụ với các đối thủ

Bước 2 : Định Nghĩa

0,5 tháng

Chúng ta ƯU TIÊN CÁI GÌ để cải thiện Trải nghiệm?

Xác định lời tuyên bố “How might we” để làm định hướng cho thiết kế giải pháp

 1. Hội thảo Thấu hiểu khách hàng & Cơ hội để xác định các cơ hội cải thiện trải nghiệm
 2. Hội thảo Khơi nguồn Sáng tạo để tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến đột phá

Bước 3 : Phát Triển

1 tháng

Chúng ta TRIỂN KHAI NHƯ THẾ NÀO để chiến thắng theo cách khác biệt?

Đưa ra các giải pháp, hành trình lý tưởng – những thứ sẽ giúp giải quyết nỗi đau khách hàng & nhân viên, và những mong muốn chưa được đáp ứng

 1. Hội thảo “Tái thiết kế Hành trình khách hàng tương lai”
 2. Xây dựng Prototype
 3. Kiểm định Tính khả thi của Ý tưởng với khách hàng (Hero Concept Testing)

Bước 4 : Bàn Giao

2.5 tháng

Chúng ta mang lại GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ gì cho khách hàng?

Có Lộ trình triển khai giải pháp/ sáng kiến với sự tham gia liên tục của khách hàng tại các giai đoạn thử nghiệm – customer testing

 1. Đồng hành triển khai 1 -2 sáng kiến
 2. Xây dựng Lộ trình triển khai tổng thể các sáng kiến
 3. Hội thảo, Báo cáo tiến độ triển khai và tháo gỡ những khó khăn
Bước 1: Khám phá
0,5 tháng
Chúng ta ƯU TIÊN CÁI GÌ để cải thiện Trải nghiệm? Xác định lời tuyên bố “How might we” để làm định hướng cho thiết kế giải pháp Hội thảo Thấu hiểu khách hàng & Cơ hội để xác định các cơ hội cải thiện trải nghiệm Hội thảo Khơi nguồn Sáng tạo để tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến đột phá
Bước 2 : Định Nghĩa
0,5 tháng
Chúng ta ƯU TIÊN CÁI GÌ để cải thiện Trải nghiệm?

Xác định lời tuyên bố “How might we” để làm định hướng cho thiết kế giải pháp

 1. Hội thảo Thấu hiểu khách hàng & Cơ hội để xác định các cơ hội cải thiện trải nghiệm
 2. Hội thảo Khơi nguồn Sáng tạo để tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến đột phá
Bước 3 : Phát Triển
1 tháng
Chúng ta TRIỂN KHAI NHƯ THẾ NÀO để chiến thắng theo cách khác biệt?

Đưa ra các giải pháp, hành trình lý tưởng – những thứ sẽ giúp giải quyết nỗi đau khách hàng & nhân viên, và những mong muốn chưa được đáp ứng

 1. Hội thảo “Tái thiết kế Hành trình khách hàng tương lai”
 2. Xây dựng Prototype
 3. Kiểm định Tính khả thi của Ý tưởng với khách hàng (Hero Concept Testing)
Bước 4 : Bàn Giao
2.5 tháng
Chúng ta mang lại GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ gì cho khách hàng?

Có Lộ trình triển khai giải pháp/ sáng kiến với sự tham gia liên tục của khách hàng tại các giai đoạn thử nghiệm – customer testing

 1. Đồng hành triển khai 1 -2 sáng kiến
 2. Xây dựng Lộ trình triển khai tổng thể các sáng kiến
 3. Hội thảo, Báo cáo tiến độ triển khai và tháo gỡ những khó khăn