X-Platform

Giải pháp công nghệ để thu thập, hiểu & hành động dựa trên đo lường & theo đõi dữ liệu X và O.

Khoa học hành vi đã chứng minh các chỉ số tạo động lực cho con người như thế nào?

Mục tiêu cụ thể 
(Specific Goal)

Sẽ dẫn dắt chúng ta hướng đến Hiệu suất (Performance) tốt hơn các mục tiêu mơ hồ

Mục tiêu phù hợp 
(Right-sized Goal)

Độ khó của mục tiêu có quan hệ tuyến tính và tích cực với Hiệu suất

Cung cấp phản hồi liên tục

Việc đạt được mục tiêu đòi hỏi phải liên tục phản hồi cho các tập thể & cá nhân liên quan

Vì sao cần đo lường trải nghiệm?

Phương pháp luận triển khai.

Timeline

Why

What

Output

Chuẩn Bị

1 tuần

Why

Xác định phạm vi & mục tiêu để chuẩn bị đầy đủ nguồn lực

Xác định mục tiêu & phạm vi

Xây dựng kế hoạch chi tiết

Phân Tích

2-3 tuần

Tìm hiểu nghiệp vụ và hiện trạng. Thu thập nhu cầu

Nghiên cứu tại bàn
Phỏng vấn phòng ban nội bộ
Phỏng vấn khách hàng
Xây dựng Chiến lược khảo sát & Bộ câu hỏi

Tài liệu mô tả yêu cầu và phân tích thiết kế

Xây Dựng

2-4 tuần

Phát triển & tích hợp hệ thống đúng yêu cầu

Xây dựng, cấu hình hệ thống
Thực hiện kiểm thử
Chuẩn bị Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Tích hợp

Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống, Tài lieu hướng dẫn người dùng

Go-live

2-4 tuần

Phối hợp IT 2 bên để Go-live hệ thống đúng kế hoạch

Hoàn thiện hệ thống

Tiến hành “Go-live”

Đào tạo người dùng

Hệ thống được vận hành trơn tru

Hỗ Trợ

2-4 tuần

Đảm bảo người dùng có thể sử dụng được hệ thống

Hỗ trợ người dùng
Ghi nhận lỗi hoặc các nhu cầu phát sinh

Sửa lỗi, Điều chỉnh hệ thống

Chuẩn Bị
Timeline 1 tuần
Why Xác định phạm vi & mục tiêu để chuẩn bị đầy đủ nguồn lực
What Xác định mục tiêu & phạm vi
Output Xây dựng kế hoạch chi tiết
Phân Tích
Timeline 2-3 tuần
Why Tìm hiểu nghiệp vụ và hiện trạng. Thu thập nhu cầu
What Nghiên cứu tại bàn Phỏng vấn phòng ban nội bộ Phỏng vấn khách hàng Xây dựng Chiến lược khảo sát & Bộ câu hỏi
Output Tài liệu mô tả yêu cầu và phân tích thiết kế
Xây Dựng
Timeline 2-4 tuần
Why Phát triển & tích hợp hệ thống đúng yêu cầu
What Xây dựng, cấu hình hệ thống Thực hiện kiểm thử Chuẩn bị Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tích hợp
Output Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống Tài lieu hướng dẫn người dùng
Go-live
Timeline 2-4 tuần
Why Phối hợp IT 2 bên để Go-live hệ thống đúng kế hoạch
What Hoàn thiện hệ thống Tiến hành “Go-live” Đào tạo người dùng
Output Hệ thống được vận hành trơn tru
Hỗ Trợ
Timeline 2-4 tuần
Why Đảm bảo người dùng có thể sử dụng được hệ thống
What Hỗ trợ người dùng Ghi nhận lỗi hoặc các nhu cầu phát sinh
Output Sửa lỗi, Điều chỉnh hệ thống